Menu

Reklamace

1. Storno objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoli až do převzetí zboží. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

2. Vrácení zboží

Kupující má právo dle paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

a) Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně prodejního dokladu, záručního listu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu : Smart Balloons s. r. o., Zábrdovická 827/10, 615 00, Brno.
b) Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.
c) Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. skupinové balení balónků, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.
d) Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
e) Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle par. 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

3. Odpovědnost za vady

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Adresa pro uplatnění reklamací je: Smart Balloons s. r. o., Zábrdovická 827/10, 615 00, Brno.

V případě dalších problémů se můžete obrátit na info@svetbalonku.cz.

Kontakty

Smart Balloons s.r.o.
Zábrdovická 827/10
615 00 Brno – Židenice
IČ: 282 61 551, DIČ: CZ28261551

Otevírací doba
pondělí – pátek 9:00-17:00
sobota 9:00-12:00
kancelář +420 725 511 636
prodejna +420 778 078 193
info@svetbalonku.cz

© Copyright 2021, Smart Balloons s.r.o.
Čekejte prosím...